Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովիԳործունեությունՆերքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ

Ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հարցերով Կոլեգիայի անդամ (Նախարար)

Որոշումները «Ներքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ»

  • 157 Որոշում № 157 24.11.2020
  • 89 Որոշում № 89 07.07.2020
  • 87 Որոշում № 87 30.06.2020
  • 83 Որոշում № 83 23.06.2020
  • 35 Որոշում № 35 10.03.2020
Բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերում են

Հիմնական կանոնակարգերի

  • ոչ մի տեղեկություն

Խորհրդատվական Հանձնաժողովներ

  • չկան հղումներ