Вход

Իրավական վարչություն

Վարչության տնօրեն
Տարասկին Վլադիմիր Իվանովիչ​​

Տեղակալ
Հարությունյան Արմեն Ռազմիկի

Դորոշկևիչ Վալերի Ալեքսանդրովիչ

Ժակսենովա Զարինա Մուրատովնա

Օրոզբաևա Այնուրա Ջանտաևվնա

Վարչության կառուցվածքը

   կոդիֆիկացման, միջազգային իրավական աշխատանքների և ավանդապահի (դեպոզիտարի) գործառույթների իրականացման բաժին

   Հանձնաժողովի որոշումների իրավական փորձաքննության բաժին

   Իրավական խմբագրման բաժին

   Հանձնաժողովի գործունեության իրավական ապահովման բաժին

   Մոնիտորինգի և դատաիրավական աշխատանքի կազմակերպման բաժին

​​​​​​