Вход

Ֆինանսների վարչություն

Վարչության տնօրեն
Афанасьев Алексей Викторович​

Տեղակալ
Սավրո Ելիզավետա Էդուարդի​

Վարչության կառուցվածքը

   Ֆինանսական փորձաքննության և պայմանագրային աշխատանքի բաժին

   Բյուջեի պլանավորման և ֆինանսավորման բաժին

   Բյուջեի կատարման մոնիտորինգի բաժին

   Աշխատանքի վարձատրության և անձնակազմի հետ աշխատանքի բաժին

   Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության բաժին​

​​