Вход

Գործերի կառավարման վարչություն

Վարչության Տնօրեն
Նեկրաշևիչ Վիկտոր Վլադիմիրովիչ

Վարչության կառուցվածքը

   Նյութատեխնիկական ապահովման բաժին

   Տարածքների շահագործման և վերանորոգման բաժին

   Տրանսպորտի բաժին

   Հեռահաղորդակցության միջոցների և համակարգչային սարքավորումների շահագործման կազմակերպման բաժին

   Սոցիալական ապահովության բաժին

   Կադրային քաղաքականության բաժին

​​​​​​