Перейти вверх
Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
Карта сайта
Skip Navigation Links.
Collapse <b>Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի</b>Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
Աճուրդ
Collapse <b>Աշխատատեղեր</b>Աշխատատեղեր
արդյունքները մրցույթների
Թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություններ
ԳՀԱ-ի արդյունքներ
Collapse <b>Գործունեություն</b>Գործունեություն
Collapse <b>Кабинет Консультативного совета</b>Кабинет Консультативного совета
Заседания
Collapse <b>Առևտուր</b>Առևտուր
Collapse <b>Առևտրային քաղաքականության վարչություն</b>Առևտրային քաղաքականության վարչություն
Единая система тарифных преференций
Collapse <b>Кабинет Консультативного комитета по торговле</b>Кабинет Консультативного комитета по торговле
Заседания
Правила определения страны происхождения
Соглашения о свободной торговле
Collapse Ծառայություններ և ներդրումներԾառայություններ և ներդրումներ
Общая информация
Участникам рынка
Հուշագրեր երրորդ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ
Collapse <b>Մաքսային-սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման վարչություն</b>Մաքսային-սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման վարչություն
Взаимодействие с экономическими операторами
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по торговле (Подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле)</b>кабинет Консультативного комитета по торговле (Подкомитета по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам Консультативного комитета по торговле)
Заседания
Мероприятия
Мониторинг и анализ рынка
Нетарифное регулирование
Подкомитет по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию и защитным мерам
Пояснения к ТН ВЭД ТС
Таможенная стоимость
Таможенно-тарифное регулирование
Եվրասիական տնտեսական միության ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱԿԱԳԻՆ
Collapse <b>Արդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս</b>Արդյունաբերություն և գյուղարդյունաբերական կոմպլեքս
Collapse <b>Արդյունաբերական քաղաքականության վարչություն</b>Արդյունաբերական քաղաքականության վարչություն
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по промышленности</b>кабинет Консультативного комитета по промышленности
Заседания
Collapse <b>Գյուղարդյունաբերական քաղաքականության վարչություն</b>Գյուղարդյունաբերական քաղաքականության վարչություն
Агропромышленная политика
Единые требования в сфере производства и обращения продукции
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по агропромышленному комплексу</b>кабинет Консультативного комитета по агропромышленному комплексу
Заседания
Консультативный комитет
Межгосударственные программы и проекты
Международная деятельность
Collapse Мониторинг и анализ развития АПК государств-членов ТС и ЕЭПМониторинг и анализ развития АПК государств-членов ТС и ЕЭП
Проекты нормативных правовых актов
Регулирование общего аграрного рынка
Сельскохозяйственные субсидии
Միջոցառումներ
Collapse <b>ԵՏՀ-ի կոլեգիայի նախագահ</b>ԵՏՀ-ի կոլեգիայի նախագահ
Արարողակարգի վարչություն
Գործերի կառավարման վարչություն
Իրավական վարչություն
Ֆինանսների վարչություն
Collapse <b>Էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ</b>Էներգետիկա և ենթակառուցվածքներ
Collapse <b>Էներգետիկայի վարչություն</b>Էներգետիկայի վարչություն
Cобытия по департаменту
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по нефти и газу</b>кабинет Консультативного комитета по нефти и газу
Заседания
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по электроэнергетике</b>кабинет Консультативного комитета по электроэнергетике
Заседания
Мониторинг реализации и исполнения Соглашений
Разработка концепции общего рынка электроэнергии и мощности
Էներգետիկ վիճակագրություն
Էներգետիկ վիճակագրություն
Խորհրդատվական կոմիտեներ
Collapse <b>Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների վարչություն</b>Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների վարչություն
Օդային տրանսպորտ
Естественные монополии
Инфраструктура
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по естественным монополиям</b>кабинет Консультативного комитета по естественным монополиям
Заседания
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре</b>кабинет Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре
Заседания
Консультативные комитеты
Мероприятия и события
Научно-исследовательские работы
Транспортная политика
Կոնտակտներ
Collapse <b>Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն</b>Ինտեգրացում և մակրոտնտեսություն
Collapse <b>Ինտեգրացման զարգացման վարչություն</b>Ինտեգրացման զարգացման վարչություն
Հուշագրեր
Collapse <b>Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն</b>Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչություն
Мониторинг показателей
Խորհրդատվական կոմիտեն
Collapse <b>Խորհրդատվական կոմիտեն մակրոտնտեսական քաղաքականության</b>Խորհրդատվական կոմիտեն մակրոտնտեսական քաղաքականության
Заседания
Հետազոտություններ
Մշակել փաստաթղթեր
Սեմինարներ եւ Կոնֆերանսներ
Տնտեսական կանխատեսումներ
փորձագիտական վերանայում
Collapse <b>Վիճակագրության վարչություն</b>Վիճակագրության վարչություն
Метаданные
Collapse Ապրանքների արտաքին և փոխադարձ առեւտրի վիճակագրությունԱպրանքների արտաքին և փոխադարձ առեւտրի վիճակագրություն
Collapse Аналитические материалыАналитические материалы
Архив
Collapse МетаданныеМетаданные
Единая Методология ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза
Публикации
Collapse Статистические таблицыСтатистические таблицы
Collapse АрхивАрхив
Статистика взаимной торговли за 2011 год
Статистика взаимной торговли за 2012 год (с учетом уточнения данных Республики Казахстан на 18.11.2013)
Статистика взаимной торговли за январь – декабрь 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – ноябрь 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – февраль 2014 года
Статистика взаимной торговли за январь 2014 года
Статистика внешней торговли за 2012 год (с учетом уточнения данных Республики Казахстан за 2011 год на 30.12.2013)
Статистика внешней торговли за январь – декабрь 2013 года
Статистика внешней торговли за январь – ноябрь 2013 года
Статистика внешней торговли с третьими странами за январь – февраль 2014 года
Статистика внешней торговли с третьими странами за январь 2014 года
Статистика внешней торговля за 2011 год (с учетом уточнения данных Республики Казахстан за 2011 год на 30.12.2013)
Взаимная торговля
Внешняя торговля с третьими странами
Collapse <b>գրասենյակ խորհրդատվական կոմիտեի Վիճակագրության</b>գրասենյակ խորհրդատվական կոմիտեի Վիճակագրության
Заседания
ԵԱՏՄ վիճակագրություն
Վիճակագրության վարչություն
Հետազոտական աշխատանքներ
Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն
Վարչության մասին
Collapse Վիճակագրություն արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրում (արխիվ)Վիճակագրություն արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրում (արխիվ)
Collapse Cтатистика внешней торговли с третьими странамиCтатистика внешней торговли с третьими странами
Статистика внешней торговли за 2012 год (уточненные данные за год)
Статистика внешней торговли за январь – октябрь 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-август 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-апрель 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-июль 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-июнь 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-май 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-март 2013 года
Статистика внешней торговли за январь-сентябрь 2013 года
Collapse Статистика взаимной торговли между государствами - членами Таможенного союзаСтатистика взаимной торговли между государствами - членами Таможенного союза
Статистика взаимной торговли за 2012 год (по состоянию на ноябрь 2013 года)
Статистика взаимной торговли за январь – август 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – апрель 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – июль 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – июнь 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – май 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – март 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – октябрь 2013 года
Статистика взаимной торговли за январь – сентябрь 2013 года
Ֆինանսական վիճակագրություն
Collapse Հայաստանի ինտեգրումը ԵԱՏՄ-ինՀայաստանի ինտեգրումը ԵԱՏՄ-ին
Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Հարությունյան Ռոբերտ Խոսրովի
Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Մինասյան Կարինե Աղասու​
Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Նռանյան Արա Ռուդիկի
Collapse Ղրղզստանի Հանրապետության ինտեգրումը ԵԱՏՄ-ինՂրղզստանի Հանրապետության ինտեգրումը ԵԱՏՄ-ին
ԵՏՀ Կոլեգիայի Անդամ (Նախարար) Իբրաև Դանիլ Տուրսունբեկովիչ
Կոլեգիայի Անդամ (Նախար​ար) Կադիրկուլով Մուկայ Ասանովիչ ​​​​
Collapse <b>Մաքսային համագործակցություն</b>Մաքսային համագործակցություն
Collapse <b>Վարչություն</b>Վարչություն
"Տաք" փաստաթուղթ
Актуальные нормативные документы
Информация о Консультативном комитете по таможенному регулированию
Ապրանքների դասակարգում ըստ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ
Классификторы, используемые для таможенных целей
Развитие электронного декларирования
Реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела
Совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска через внешнюю границу Таможенного союза
Таможенное декларирование, выпуск и таможенный контроль
Таможенные документы
Ապրանքների ժամանման և մեկնման վայրեր
Մաքսային միության անդամ պետությունների Մաքսային ծառայություններ
Փաստաթղթերի նախագծեր
Ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխում
Ֆիզիկական անձանց կողմից կանխիկ դրամական միջոցների և (կամ) դրամական գործիքների տեղափոխում
Collapse <b>գրասենյակ խորհրդատվական կոմիտեի Մաքսային Կանոնակարգ</b>գրասենյակ խորհրդատվական կոմիտեի Մաքսային Կանոնակարգ
Заседания
Collapse <b>կաբինետ անդամ աշխատանքային եւ փորձագիտական խմբեր է պատրաստել գործողությունների ծրագիր իրականացնել ուղեցույցներ զարգացման «մեկ պատուհանի» - ի կարգավորման արտաքին տնտեսական գործունեության</b>կաբինետ անդամ աշխատանքային եւ փորձագիտական խմբեր է պատրաստել գործողությունների ծրագիր իրականացնել ուղեցույցներ զարգացման «մեկ պատուհանի» - ի կարգավորման արտաքին տնտեսական գործունեության
Заседания
Collapse <b>Մաքսային ենթակառուցվածքների վարչություն</b>Մաքսային ենթակառուցվածքների վարչություն
resstr
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Таможенного союза</b>кабинет Консультативного комитета по взаимодействию контролирующих органов на таможенной границе Таможенного союза
Заседания
Մաքսային օրենսգրքի և իրավակիրառական պրակտիկայի վարչություն
Collapse <b>Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում</b>Մրցակցություն և հակամենաշնորհային կարգավորում
Общественная приёмная
Collapse <b>Խորհրդատվական կոմիտեն մրցակցության եւ հակամենաշնորհային կարգավորման գինը կարգավորման եւ պետական (համայնքային) գնումների</b>Խորհրդատվական կոմիտեն մրցակցության եւ հակամենաշնորհային կարգավորման գինը կարգավորման եւ պետական (համայնքային) գնումների
Заседания
Collapse <b>Հակամենաշնորհային կարգավորման վարչություն</b>Հակամենաշնորհային կարգավորման վարչություն
Адвокатирование конкуренции
Анализ рынков
Collapse <b>Մրցակցային քաղաքականության և պետական գնումների ոլորտում քաղաքականության վարչություն</b>Մրցակցային քաղաքականության և պետական գնումների ոլորտում քաղաքականության վարչություն
Адвокатирование конкуренции
Конкурентная политика (гармонизация конкурентного законодательства, результат мониторинга по соблюдение правил конкуренции)
Контроль за соблюдением единых правил конкуренции
Мероприятия и конференции
Политика в области госзакупок
Collapse <b>Ներքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ</b>Ներքին շուկաներ, տեղեկատվայնացում, տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
Collapse <b>Ներքին շուկաների գործունեության վարչություն,</b>Ներքին շուկաների գործունեության վարչություն,
Аналитические отчеты
Взаимодействие с бизнес-сообществом
Работа по выявлению и устранению препятствий
Текущие переговоры и консультации
Collapse <b>Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն</b>Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն
Collapse Փաստաթղթեր, զեկույցներ, ներկայացումներՓաստաթղթեր, զեկույցներ, ներկայացումներ
Конференция «Единое окно»
Փաստաթղթեր
Collapse <b>Տեխնիկական կարգավորում</b>Տեխնիկական կարգավորում
Collapse <b>Սանիտարական, ֆիտոսանիտարական և անասնաբուժական միջոցների վարչություն</b>Սանիտարական, ֆիտոսանիտարական և անասնաբուժական միջոցների վարչություն
Ветеринарно-санитарные меры
Միջազգային համագործակցություն ՖԿԽ ոլորտում
սանիտարական միջոցառումները
Նորմատիվ-իրավական հսկում սանիտարական, բուսասանիտարական և անասնաբուժական միջոցների ոլորտում
Публичное обсуждение
Санитарные меры
Բուսասանիտարական միջոցներ
Հաճախ տրվող հարցեր
Միջոցառումների ազդեր
Collapse <b>Տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչություն</b>Տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչություն
Базы данных (реестры)
Взаимодействие со сторонами
Collapse <b>кабинет Подкомитета по обеспечению единства измерений при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер</b>кабинет Подкомитета по обеспечению единства измерений при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
Заседания
Collapse <b>Кабинет Подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер</b>Кабинет Подкомитета по техническому регулированию и оценке соответствия при Консультативном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
Заседания
Collapse <b>Մուտք Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածության տարածքում բժշկական ապրանքների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների ու բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների ու կանոնների մասին համաձայնագրի նախագծի մշակման հարցերով աշխատանքայ</b>Մուտք Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածության տարածքում բժշկական ապրանքների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների ու բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների ու կանոնների մասին համաձայնագրի նախագծի մշակման հարցերով աշխատանքայ
Заседания
Collapse <b>Մուտք Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածության տարածքում բժշկական ապրանքների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների ու բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների ու կանոնների մասին համաձայնագրի նախագծի մշակման հարցերով աշխատանքայ</b>Մուտք Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածության տարածքում բժշկական ապրանքների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների ու բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների ու կանոնների մասին համաձայնագրի նախագծի մշակման հարցերով աշխատանքայ
Заседания
Консультативный комитет и рабочие группы
Աշխատանքների համակարգում` համապատասխանության գնահատման և հավատարմագրման ոլորտում
Ստանդարտացման և չափագիտության աշխատանքների համակարգում
Международное сотрудничество
Методология
Нормативная база
Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов
Общий рынок лекарственных средств
Реализация Соглашения о введении единых форм ПТС
Տեխնիկական կանոնակարգեր
Уполномоченные органы
Հաճախ տրվող հարցեր
Վիճակագրություն
Collapse <b>Տնտեսություն և ֆինանսական քաղաքականություն</b>Տնտեսություն և ֆինանսական քաղաքականություն
Collapse <b>Աշխատանքային միգրացիայի վարչություն</b>Աշխատանքային միգրացիայի վարչություն
Мероприятия
Полезные ссылки
Collapse Регулирование сферы интеллектуальной собственностиРегулирование сферы интеллектуальной собственности
Позиции государственных органов и бизнес-сообществ по вопросу дальнейшего применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак на территории Евразийского экономического союза
Социальное обеспечение трудящихся
Трудовая миграция и миграционная политика
Часто задаваемые вопросы
Collapse <b>Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչություն</b>Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վարչություն
Адвокатирование предпринимательства
Государственно-частное партнерство
Collapse Единый рынок услугЕдиный рынок услуг
Функционирование единого рынка услуг
Collapse <b>Кабинет консультативного комитета по вопросам предпринимательства</b>Кабинет консультативного комитета по вопросам предпринимательства
Заседания
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по интеллектуальной деятельности</b>кабинет Консультативного комитета по интеллектуальной деятельности
Заседания
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по миграционной политике</b>кабинет Консультативного комитета по миграционной политике
Заседания
Консультативный кабинет
Обращения бизнеса
Правила регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности
Collapse Рабочие группы по планам либерализацииРабочие группы по планам либерализации
Рабочая группа в области аренды и лизинга прогулочных судов
Collapse <b>Рабочая группа в области аренды и лизинга прогулочных судов без оператора</b>Рабочая группа в области аренды и лизинга прогулочных судов без оператора
Заседания
Collapse <b>Рабочая группа в области аудита, составления отчетности и бухгалтерского учета</b>Рабочая группа в области аудита, составления отчетности и бухгалтерского учета
Заседания
Рабочая группа в области проведения научно-исследовательских работ
Collapse <b>Рабочая группа в области проведения научно-исследовательских работ</b>Рабочая группа в области проведения научно-исследовательских работ
Заседания
Рабочая группа в области рекламы
Collapse <b>Рабочая группа в области рекламы</b>Рабочая группа в области рекламы
Заседания
Рабочая группа в области строительства
Рабочая группа в области туристических услуг
Collapse <b>Рабочая группа в области туристических услуг</b>Рабочая группа в области туристических услуг
Заседания
Collapse <b>Рабочая группа в области услуг по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских работ, маркшейдерской съемке, картографии, прогнозу погоды и метеорологии</b>Рабочая группа в области услуг по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских работ, маркшейдерской съемке, картографии, прогнозу погоды и метеорологии
Заседания
Рабочая группа в области услуг по картографии, прогнозу погоды и маршейдерским съемкам
Рабочая группа в области услуг по производству, распространению и демонстрации кино
Collapse <b>Рабочая группа в области услуг, связанных с недвижимым имуществом, и оценки имущества</b>Рабочая группа в области услуг, связанных с недвижимым имуществом, и оценки имущества
Заседания
Рабочая группа в области услуг, связанных с недвижимым имуществом, и оценки имущества
Collapse <b>Рабочая группа в области услуг, связанных с производством и распространением кино- и видеофильмов, демонстрацией видеофильмов</b>Рабочая группа в области услуг, связанных с производством и распространением кино- и видеофильмов, демонстрацией видеофильмов
Заседания
Collapse <b>РГ СТРОЙ</b>РГ СТРОЙ
Заседания
Регулирование сферы интеллектуальной собственности
Регулирование сферы торговли и инвестиций
Соглашение о регулировании деятельности участников алкогольного рынка
Трудовая миграция и миграционная политика
Collapse Ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ոլորտի կարգավորումԱլկոհոլային խմիչքների շուկայի ոլորտի կարգավորում
Ալկոհոլային խմիչքների շուկայի ոլորտի կարգավորում
Collapse <b>Ֆինանսական քաղաքականության վարչություն</b>Ֆինանսական քաղաքականության վարչություն
Денежно-кредитная и валютная политика
Collapse <b>Кабинет консультативного комитета по налоговой политике</b>Кабинет консультативного комитета по налоговой политике
Заседания
Collapse <b>кабинет Консультативного комитета по финансовым рынкам</b>кабинет Консультативного комитета по финансовым рынкам
Заседания
Консультативный комитет по финансовым рынкам
Консультативный комитет по налоговой политике и администрированию
Налоговая политика
Финансовый рынок
Collapse <b>Լուրեր և իրադարձություններ</b>Լուրեր և իրադարձություններ
Զարգացումներ
Collapse ՆորություններՆորություններ
Ելույթներ
Ինֆոգրաֆիկա
Տեսադարան
Ֆոտոսրահ
որոնում
Փաստաթղթեր