Перейти вверх
Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
Հարց ու պատասխան

Հարց ու պատասխան

 
 • Ինչպե՞ս է գործում Եվրասիական տնտեսական միությունը:
 • Առաջին անգամ ե՞րբ հնչեց եվրասիական տնտեսական ինտեգրման գաղափարը:
 • Ինչպիսի՞ն են Եվրասիական տնտեսական միության կազմակերպական կառուցվածքը և ԵԱՏՄ մարմինների կողմից որոշումներ ընդունելու կարգը:
 • Ինչպե՞ս է ԵԱՏՄ-ում ապահովվում որոշումների ընդունման թափանցիկությունը:
 • Ինչպե՞ս է ձևավորվում ԵԱՏՄ-ն:
 • Ո՞ր հարցերն է կարգավորում Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը:
 • Արդյոք հնարավո՞ր է նոր անդամների միացումը Եվրասիական տնտեսական միությանը:
 • Ի՞նչ է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որոնք են դրա գործառույթներն ու լիազորությունները:
 • Ի՞նչ ազդեցություն կունենա RFID-նշանների օգտագործումը կոշկեղենի վրա, եթե այս նախաձեռնությունն իրականացվի:
 • Ո՞ւմ դիմել ԵԱՏՄ երկրների ձեռնարկություններում ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերի ներդրման համար խորհրդատվական ընկերության հավատարմագրման հարցերով:
 • Ի՞նչ ազդեցություն կունենա մեքենաները արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի սարքերով պարտադիր սարքավորման պահանջը օգտագործված մեքենաների ներմուծման վրա:
 • Ո՞ւմ բաժին կընկնի ֆինանսական բեռնվածությունը դեպի ԵԱՏՄ երկրների աշխատավորների պարտադիր բժշկական ապահովագրության ռուսական համակարգը մուտքի մասին որոշման կապակցությամբ:
 • Որտե՞ղ կարելի է ծանոթանալ փաստաթղթերի վերջնական տարբերակներին:
 • Եվ այնուամենայնիվ, ԵԱՏՄ, թե՞ ԵվրԱզԷՍ: