Перейти вверх
Вход
EECԵվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի
Տեղեկություններ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական գործարար համայնքի փոխգործակցության Խորհրդակցական խորհրդի վերաբերյալ

Տեղեկություններ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական գործարար համայնքի փոխգործակցության Խորհրդակցական խորհրդի վերաբերյալ

 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական գործարար համայնքի փոխգործակցության Խորհրդակցական խորհրդը, որը ստեղծվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի 2012 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ № որոշմամբ, նպատակ ունենալով իրականացնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական բիզնես երկխոսության միջև 2012 թ. հունիսի 15-ի փոխգործակցության վերաբերյալ Հուշագիրը, իրենից նեկայացնում է մի մարմին, որն ապահովում է ԵՏՀ-ի և Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական գործարար համայնքի, ի դեմս Բելառուսական-Ղազախստանյան-Ռուսական բիզնես երկխոսության, որը զբաղվում է Մաքսային Միության և Միասնական Տնտեսական Տարածքի գործունեության համակարգային և ռազմավարական հարցերով և իրականացնում է բիզնես համայնքի այն առաջարկների դիտարկումը, որոնք ուղղված են ՄՄ և ՄՏՏ կանոնակարգող-իրավական դաշտի կատարելագործմանը, ինչպես նաև այն հարցերի դիտարկումը, որոնք առնչվում են Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների ֆորումների կազմակերպման և անցկացման հետ:

Խորհրդակցական խորհուրդը իրականացնում է բիզնես համայնքի այն առաջարկների դիտարկումը, որոնք ուղղված են ՄՄ և ՄՏՏ կանոնակարգող-իրավական դաշտի կատարելագործմանը:

 

Խորհրդակցական խորհուրդը կազմված է Բելառուսի, Ռուսաստանի և Ղազախստանի գործարար համայնքի, արդյունաբերական միավորումների, հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև գիտական կազմակերպությունների և պետական մարմինների ներկայացուցիչներից: 

Խորհրդակցական խորհուրդը ծավալում է իր գործունեությունը հետևյալ ուղղություններով՝

ինտեգրման զարգացում և մակրոէկոնոմիկա;

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացում;

ֆինանսական շուկաներ (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, արժութի շուկա, արժեթղթերի շուկա);

արդյունաբերություն;

ագրոարդյունաբերական համալիր;

փոխադարձ և արտաքին առեւտուր;

տեխնիկական կարգավորում;

սանիտարական, անասնաբուժական և բուսասանիտարական միջոցներ;

մաքսային վարչարարություն;

էներգետիկա և բնական մենաշնորհներ;

տրանսպորտ և ենթակառուցվածք;

մրցակցության զարգացում և հակամենաշնորհային կարգավորում;

Մտավոր գործունեության արդյունքների և ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների անհատականացման միջոցների պաշտպանություն և պահպանություն.

 

 Հուշագիր​

 Դրույթ

Կանոնակարգ

Կազմ